چند نکته درباره کتاب کودک

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


اگر براي کودکان کتاب مي‌نويسيد، به نکات زير توجه کنيد:


 


1. متن را چند بار براي کودکان مختلف بخوانيد. هر کجا اشکالي گرفتند، سعي کنيد آن را برطرف کنيد.


2. متن را به ويراستار بسپاريد تا از مشکلات کار بکاهد.


3. اگر نمي‌خواهيد کار را به ويراستار بسپاريد،با شکيبايي «متن نهايي» را دو يا سه بار بخوانيد که غلط املايي نداشته باشد.


4. يک بار با اين نگاه، متن را بخوانيد که واژه‌هاي متن، «يکدست» باشد؛ زيرا يک واژه ممکن است به شکل‏‏‌هاي مختلفي نوشته شود؛ براي مثال آنها، آن‌ها، آن ها و انها. شما بايد اين‏گونه واژه‏‌ها را بيابيد و همه را به يک صورت، تبديل کنيد.


5. به جاي اينکه ده خط را پشت سر هم بياوريد، هر چند خط را در يک بند(پاراگراف)، بياوريد تا خواننده به آساني را پي‏‌گيري کند و خط را گم نکند.


 


درباره تصويرسازي و طراحي کتاب کودک هم به موارد زير توجه بفرماييد:


 


1. تصاوير و مطالب در حد امکان طوري با هم مخلوط نشوند که خواندن متن، سخت باشد.


2. صفحات مختلف، رنگ‏‌آميزي متفاوت داشته باشد و همه صفحات، يک رنگ زمينه مشابه هم نداشته باشند؛ چون خسته‏‌کننده مي‌شود.


 


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها